Kawża C-707/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-19 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Timiș - ir-Rumanija) – Amărăști Land Investment SRL vs Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud – Direttiva 2006/112/KE – Tranżazzjonijiet taxxabbli – Tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa – Akkwist ta’ proprjetajiet immobbli mhux iskritti fir-reġistru tal-artijiet nazzjonali – Spejjeż marbuta mal-ewwel iskrizzjoni fl-imsemmi reġistru sostnuti mill-akkwirent – Użu ta’ kumpanniji terzi speċjalizzati – Parteċipazzjoni fi provvista ta’ servizzi jew spejjeż ta’ investiment imwettqa għall-ħtiġijiet ta’ kumpannija)