C-707/18. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2019. december 19-i ítélete (a Tribunalul Timiș [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Amărăști Land Investment SRL kontra Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Előzetes döntéshozatal – Adózás – Közös hozzáadottértékadó-rendszer – 2006/112/EK irányelv – Adóköteles ügyletek – Az előzetesen felszámított adó levonása – Az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő ingatlanok megszerzése – Az említett nyilvántartásba való első bejegyzéshez kapcsolódó költségeknek a vevő általi viselése – Szakosodott harmadik társaságok igénybevétele – Szolgáltatásnyújtásban való közreműködés vagy a vállalkozás szükségleteire végzett befektetéshez kapcsolódó költség)