predmet C-707/18: Presuda Suda (osmo vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunalul Timiș - Rumunjska) – Amărăști Land Investment SRL protiv Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost – Direktiva 2006/112/EZ – Oporezive transakcije – Odbitak pretporeza – Stjecanje nekretnina koje nisu upisane u nacionalne zemljišne knjige – Troškovi povezani s prvim upisom u zemljišne knjige koje je platio stjecatelj – Korištenje trećih specijaliziranih društava – Sudjelovanje u isporuci usluga ili u kapitalnim troškovima podmirenima za potrebe poduzeća)