asia C-707/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Timiș – Romania) – Amărăști Land Investment SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara ja Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Verolliset liiketoimet – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Kansalliseen kiinteistörekisteriin kirjaamattomien kiinteistöjen hankinta – Kulut, jotka liittyvät ensimmäiseen kirjaamiseen kiinteistörekisteriin ja joista ostaja vastaa – Kolmansina osapuolina toimivien erikoistuneiden yhtiöiden käyttö – Osallistuminen palvelujen suoritukseen tai investointikuluihin, jotka liittyvät yrityksen tarpeisiin)