Věc C-301/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH ( Ochranné známky — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 9 odst. 1 písm. c) — Ochranná známka, která má v rámci Společenství dobré jméno — Zeměpisný rozsah dobrého jména )