Evropsko leto državljanov (2013) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))