Európsky rok občanov (2013) ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  23. októbra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))