Anul european al cetățenilor (2013)***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al cetățenilor (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))