Eiropas Pilsoņu gads (2013. gads) ***I Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))