Europos piliečių metai (2013 m.) ***I 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos piliečių metų (2013 m.) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))