A polgárok európai éve (2013) ***I Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a polgárok európai évéről (2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))