Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi (2013) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))