Borgernes Europaår (2013) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om borgernes Europaår (2013) (COM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))