PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2012–2013 Posiedzenia od 11 do 14 marca 2013 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 162 E z 7.6.2013. TEKSTY PRZYJĘTE