EUROPA-PARLAMENTET SESSIONEN 2012-2013 Mødeperioden fra den 11. til 14. marts 2013 Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 162 E af 7.6.2013. VEDTAGNE TEKSTER