Aukšto lygio forumas paramos veiksmingumo klausimais 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ketvirtojo aukšto lygio forumo paramos veiksmingumo klausimais (2011/2145(INI))