Регламент (ЕО) № 904/96 на Комисията от 21 май 1996 година за поправяне за втори път на Регламент (ЕО) № 1802/95 за изменение на регламентите от сектора на млякото и млечните продукти, които определяха преди 1 февруари 1995 г. някои цени и суми на помощи, чиято стойност в екю беше адаптирана в резултат от премахването на коригиращия фактор за селскостопанските обменни курсове$