Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011 — budżet korygujący nr 1