Pisemne zapytanie E-0428/07 skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji. spornych diamentów/Procesu Kimberley