EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan väliset sopimukset (vuosia 2009–2014 koskevat rahoitusjärjestelmät ja tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuonti EU:hun vuosina 2009–2014) *** Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. helmikuuta 2011 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin ja Norjan välisen, vuosia 2009–2014 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Norjan väliseen sopimukseen liitettävän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden tuontia Euroopan unioniin vuosina 2009–2014 koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))