ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0010/01 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς την Επιτροπή. Ερασιτεχνική αλιεία θαλάσσης για ψυχαγωγία.