Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 143/1999 van 5 november 1999 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst