A Bizottság (EU) 2015/2170 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. november 24.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)