RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2016/344 privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de combatere a muncii nedeclarate