KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta annetun päätöksen (EU) 2016/344 täytäntöönpanosta