Věc F-127/15: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 21. července 2016 – Pinto Ferreira v. Komise „Veřejná služba – Úředníci – Disciplinární opatření – Článek 9 odst. 2 přílohy IX služebního řádu – Pozastavení vyplácení části důchodu – Neodsouhlasená mimopracovní činnost – Absence žádosti o předchozí souhlas“