Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1768 a Comisiei din 23 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Decizia 2006/168/CE în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe autorizate pentru introducerea de embrioni de bovine în Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2019) 7636] (Text cu relevanță pentru SEE)