Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2019/1768 van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen waaruit runderembryo’s in de Europese Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7636) (Voor de EER relevante tekst)