Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1768 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/168/KE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u ta’ wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ embrijuni bovini (notifikata bid-dokument C(2019) 7636) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)