Pisemne zapytanie E-1440/07 skierowane przez: Alyn Smith (Verts/ALE) do Komisji. dostępu do płatności na rzecz pojedynczych gospodarstw dla nowych rolników