Kawża C-311/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas- 6 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa — VAT — Trasport internazzjonali ta’ persuni — Taxxa fissa imposta fuq trasportaturi stabbiliti barra mit-territorju nazzjonali)