Asia C-311/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 6.5.2010 — Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Arvonlisävero — Kansainvälinen henkilöliikenne — Kiinteään määrään perustuva kansallisen alueen ulkopuolella asuvien kuljetusyrittäjien verotus)