Mål T-148/20: Talan väckt den 9 mars 2020 – FC mot Easo