Pisemne zapytanie E-006238/11 Juozas Imbrasas (EFD) do Komisji. Rosnące ceny żywności