SKRIFTLIG FRÅGA E-2988/02 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Åtgärder för att minska fiskeolyckorna.