Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/680, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi