Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9522 – Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 344/01