Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) (EØS-relevant tekst) 2019/C 344/01