Pisemne zapytanie E-007755/11 Konrad Szymański (ECR) do Komisji. Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2008 r.