Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 47/2011 av den 20 januari 2011 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 ( EUT L 18 av den 21.1.2011 )