Rectificatie van Verordening (EU) nr. 47/2011 van de Commissie van 20 januari 2011 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 ( PB L 18 van 21.1.2011 )