Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 47/2011 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 ( ĠU L 18, 21.1.2011 )