Helyesbítés a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. január 20-i 47/2011/EU bizottsági rendelethez ( HL L 18., 2011.1.21. )