Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 47/2011 af 20. januar 2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 ( EUT L 18 af 21.1.2011 )