Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7868 – Tönnies/Tican) (Text av betydelse för EES)