Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 92 och 93 i Romfördraget Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar