Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 92 og 93 i EF-traktaten Tilfælde mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse