Kommissionens forordning (EF) nr. 2687/98 af 11. december 1998 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 194. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation