Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2000, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta ja päätösten 96/539/EY ja 96/540/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 912) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2000/284/EY)