C-103/18. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid (Spanyolország) által 2018. február 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Domingo Sánchez Ruiz kontra Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)